Regulamin Bloga

Regulamin Bloga aniahalagarda.me/blog

1. Blog pod adresem http://aniahalagarda.me/blog , zwany dalej Blogiem, prowadzony jest przez Ania Halagarda , zwaną dalej Autorem Bloga.
2. Użytkownicy mają prawo do komentowania wpisów pojawiających się na Blogu.
3. Komentując wpisy na Blogu, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych podanych przy formularzu: imienia, adresu e-mail oraz IP wyłącznie w celach obsługi Bloga.
4. Administratorem danych osobowych podanych przy dodawaniu komentarzy jest:

Coding Moth Krzysztof Rodak
ul. Żeromskiego 2/1, Ząbkowice Śląskie

5. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na to tj. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we. Wszelkie ewentualne skargi można wnieść bezpośrednio do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Na każde Twoje żądanie Administrator sprostuje, usunie lub ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia.
7. Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników, które są opiniami samych użytkowników.
8. Autor ma prawo do usuwania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, o charakterze kryptoreklamy, niezgodnych z tematem Bloga.
9. Autor ma prawo do swobodnego zarządzania komentarzami,  w tym ich akceptowania bądź odrzucania.
10. Komentarze po wysłaniu mogą nie pojawić się automatycznie.
11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć własny komentarz.
12. Użytkownik może samodzielnie włączyć mailowe powiadomienia o innych komentarzach lub odpowiedziach na jego komentarz.